Bases del divuitè Premi Jordi Domènech de Traducció de poesia

Cafè Central Poesia, amb el suport de la Fundació Banc de Sabadell, convoca
EL DIVUITÈ PREMI “JORDI DOMÈNECH” DE TRADUCCIÓ DE POESIA,
que es regirà per les següents
BASES:

1.- Hi podran concórrer totes les traduccions al català (en qualssevol de les seves variants lingüístiques) de llibres de poesia.

2.- El premi consistirà en una dotació econòmica de 6.000 €, i en la publicació del llibre traduït –sempre que sigui possible disposar dels drets per fer-ne l’edició– dins la col·lecció Jardins de Samarcanda de Cafè Central i Eumo Editorial. L’edició es farà la tardor de 2022.

3.- Les traduccions hauran de ser inèdites en la seva totalitat, de llibres sencers d’un autor (no antologies) i no poden tenir els drets contractats amb cap editor.

4.- Les obres originals poden haver estat escrites en qualsevol llengua.

5.- Es presentarà una còpia electrònica del llibre original en format PDF i un exemplar en format electrònic Word de la traducció a l’adreça: cafecentral.poesia@gmail.com.

6.- A la primera pàgina de la traducció s’hi consignarà el nom del Premi, autor, títol i edició de l’obra original; nom, cognoms, adreça posta, telèfon i adreça electrònica del traductor.

7.- Les obres concursants s’hauran de lliurar abans de les 24 hores del 28 de febrer de 2022 a l’adreça electrònica abans esmentada

8.- El jurat estarà format per les següents persones: Joan Sellent, Joaquim Sala-Sanahuja, Anna Casasses, Marta Pera i Víctor Sunyol –que actuarà com a secretari-.

9.- El jurat podrà demanar opinió a aquells especialistes que cregui convenient per tal d’avaluar la qualitat de les obres presentades en aquelles llengües en les quals no tingui prou competència.

10.- El jurat podrà declarar desert el Premi i resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases. Així mateix, no mantindrà correspondència amb els autors de les obres no premiades.

11.- El veredicte del Premi es farà públic durant el mes de maig de 2022, en un acte literari del qual s’informarà oportunament.