El catàleg

cafecentral-banner

 

 

 

 

 

 

COL·LECCIÓ PLAQUETTES
Col·lecció multilingüe i interdisciplinar.

COL·LECCIÓ JARDINS DE SAMARCANDA
Llibres de poesia.

COL·LECCIÓ ELS ULLS DE TIRÈSIES
Plaquettes de poesia.

COL·LECCIÓ BLACK MOUNTAIN
Llibres de l’avantguarda.

COL·LECCIÓ BALBEC
Textos en la frontera.

COL·LECCIÓ ALTAZOR
Poesia en llengua castellana.

COL·LECCIÓ PAISATGE INVOLUNTARI
Narrativa.

COL·LECCIÓ COP DE DAUS
Llibres de poesia i dibuix.

COL·LECCIÓ SÈRIE MAJOR
Col·lecció multilingüe i interdisciplinar.

COL·LECCIÓ POÈTIQUES
Col·lecció de textos poètics.

CONVERSES

FORA DE COL·LECCIÓ